Brandwerende afdichtingen

In elk gebouw komen verschillende installaties voor waarmee water, lucht of elektriciteit via buizen, kanalen of kabels worden getransporteerd. We spreken van doorvoeringen als ze door een wand of vloer gaan.
Is de wand onderdeel van een (sub)brandcompartiment dan moeten de doorvoeringen brandwerend worden afgedicht.
Vaak vormen deze doorvoeringen en sparingen een risico voor de brandwerendheid van een gebouw en dienen daarom beveiligd te worden tegen brand.

Een brand heeft zich zo verspreid in een gebouw. Met aandacht voor een goede bouwkundige brandpreventie kan brand echter voorkomen worden. Brandwerend afdichten van doorvoeringen zijn hier  uitermate belangrijk in. Alle sparingen en doorvoeringen vormen een groot risico, we behandelen ze dan ook met de grootst mogelijke zorg.

Heat Barrier gaat altijd voor het beste resultaat met oog op de brandveiligheid van gebouwen. Alle aspecten, specifieke constructies en dus ook de doorvoeringen vragen om de specialistische kennis die wij bieden. Wij stellen eer in ons werk en zorgen er ten alle tijden voor dat we werken volgens de strengste normeringen.

Werken volgens de laatste inzichten

Constructies wijzigen. Er zijn veranderingen in de functionaliteit én specifieke bouwstijlen te onderkennen.
Brandveiligheid blijft in elke constructie van levensbelang. Heat Barrier zorgt ervoor dat zij op de hoogte blijft van alle recente ontwikkelingen. Ontwikkelingen in materiaal, in architectuur. De wereld blijft in beweging. En wij bewegen mee.

We voldoen aan de strengste EN normeringen en zetten daarbij nog extra stappen. Omdat wij ons er terdege van bewust zijn wat brand teweeg kan brengen. Heat Barrier volgt alle ontwikkelingen op de voet en zorgt dat we ook met nieuwe materialen de hoogst mogelijke beschermingsgraad kunnen bieden. We werken volgens de laatste inzichten ten aanzien van brandveiligheid.

Heat Barrier denkt kritisch mee en komt met oplossingen die passen bij de wensen van onze klant. We leveren kwalitatief hoogwaardige producten en onderscheiden ons door de uitmuntende nazorg die we bieden. Daar hoort ook een heldere digitale registratie bij. Hierin worden alle afdichtingen haarfijn in kaart gebracht. Een sluitende registratie is vanzelfsprekend ook een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Met deze sluitende registratie zijn te allen tijde de afgedichte sparingen eenvoudig terug te vinden en te reproduceren. De digitale administratie laat zien dat de brandveiligheid ten aanzien van de brandwerende afdichtingen in orde is. Meer weten over onze maatwerk oplossingen? Neem contact op met Heat Barrier