Gebruiksvoorwaarden

Heat Barrier geeft toestemming om alle informatie en materialen van deze site te bekijken en te downloaden.
Deze toestemming wordt alleen gegeven als het gaat om een niet commercieel gebruik hiervan. Alle copyright en overige uitingen van het fatsoenlijk gebruik van de bronnen dienen in alle kopieën te worden meegenomen.

Je bent niet gemachtigd om het materiaal van deze site op enigerlei wijze aan te passen, noch te reproduceren of publiekelijk te verspreiden, uit te voeren, te delen of op een andere manier te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden.

Elk gebruik van dit materiaal op een andere website of ander gekoppelde computer netwerk omgeving is ten strengste verboden. Al het materiaal op deze site draagt het copyright van Heat Barrier.

Elk ongeautoriseerd gebruik van dit materiaal of delen daarvan zal worden geoormerkt als een inbreuk op het copyright, trademark en aanvullende wet of regelgeving. Bij het niet nakomen van deze gebruiksvoorwaarden vervalt per direct de autorisatie om deze site te gebruiken en moeten alle geprinte dan wel gedownloade materialen per omgaande worden vernietigd.