Brandwerende coating

Om menselijk letsel te voorkomen en schade aan (belendende) panden tot een minimum te beperken worden er regels opgesteld. In het Bouwbesluit zijn de richtlijnen ten aanzien van de weerstand die bouwcomponenten bieden tegen branddoorslag en brandoverslag opgenomen. Echt brandveilig bouwen zit hem echter in de details.

Heat Barrier werkt aan de hand van de richtlijnen van het Bouwbesluit aan brandveilige gebouwen. Maar wij kijken verder dan dat. Het Bouwbesluit is wat ons betreft slechts het uitgangspunt. Om de brandveiligheid van gebouwen te garanderen is er meer nodig. Denk bijvoorbeeld ook aan extra preventieve maatregelen en snelle detectie.

Brandveiligheid gaat om brandbeheersing. Het gaat over de veiligheid van de in het pand aanwezige personen. Maar het gaat óók om het behoud van het gebouw. Over bedrijfscontinuïteit. Dat is niet iets dat alleen in handen van de overheid ligt in het door de overheid opgestelde Bouwbesluit. Het is een zaak voor de ondernemer.

BRANDVEILIG BOUWEN

In het Bouwbesluit worden alle normeringen geformuleerd waaraan moet worden voldaan bij de bouw of verbouw van een pand. Brandveiligheid vormt hier een belangrijk onderdeel van. Door aan alle voorschriften te voldoen wordt de kans op brand tot een minimum beperkt. In geval er tóch een brand uitbreekt moet menselijk letsel te allen tijde worden voorkomen.

Bij brand moeten mensen die zich in het brandende gebouw bevinden zich snel veilig kunnen stellen. Daarnaast dient bij brand schade aan aangrenzende gebouwen te worden vermeden. Zo wordt leed op alle fronten beperkt. Dit zorgt niet alleen voor een maximale veiligheid, het heeft daarnaast vaak ook positieve consequenties voor de verzekeringspremie.

Heat Barrier voldoet altijd aan alle eisen die het Bouwbesluit met oog op brandveiligheid stelt. Maar wij gaan verder dan dat. Voldoen aan de door de overheid geformuleerde eisen is één. Er daadwerkelijk voor zorgen dat het gebouw maximaal beschermd is tegen brand, daar is aanvullende aandacht voor nodig. Een kritische blik en een grondige kennis van zaken.

Met de opgestelde regelgeving als minimaal uitgangspunt kijken wij scherp mee naar de praktische uitvoering van de regels. Het is namelijk op meerdere fronten interessant om de brandveiligheid van de constructie te verhogen. Voor de veiligheid, maar bijvoorbeeld ook ten gunste van lagere premies. Meer weten? Bel met Heat Barrier