Brandwerende staalbekleding

Heat Barrier: onze naam zegt het allemaal: wij leggen een barrière en beschermen tegen brand en het gevaar dat het verwoestende vuur met zich mee brengt. Met alleen de beste brandwerende bekleding en brandwerende coating maken we elke stalen constructie brandwerend. Om ervoor te zorgen dat tijdens een brand de stalen hoofddraagconstructie niet bezwijkt en intact blijft gedurende de vereiste tijd, moet er brandwerende staalbekleding zijn aangebracht zodat het staalwerk wordt beschermd en de temperatuuropbouw wordt vertraagd.

Met de brede ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan op het gebied van bouwkundige brandpreventie weten we hoe we op de meest effectieve en efficiënte manier brandveilige oplossingen kunnen realiseren.
Ons specialisme ligt in het brandwerend maken van staalconstructies, plafonds en wanden.

De brandwerende staalbekleding aangebracht door Heat Barrier is kwalitatief en het afgeleverde werk wordt afgestemd op de huidige NEN-EN normen. Met onze expertise in brandwerende staalbekleding bieden wij u een hoogwaardige en betrouwbare oplossing voor uw situatie.

We werken met leveranciers die alleen de allerbeste producten in brandwerend plaat materiaal en coatings leveren. Dit stelt ons in staan om concessieloos aan de meest veilige oplossing te werken. Volgens de strengste normeringen en naar de wens van de klant.

Diensten en producten

Advies

Al tijdens de ontwerpfase denkt Heat Barrier mee over de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. We kijken met onze specifieke kennis kritisch naar de hoofddraagconstructies, benodigde sparingen, aanwezige doorvoeringen, wanden en plafonds. Bieden voor elke wens en constructie een passende oplossing. Werken flexibel en houden ons altijd aan de afspraken.

Leveren en monteren

We geven advies en voeren uit. Betrouwbare brandpreventie staat of valt met de juiste implementatie. Kwaliteit is daarin de leidende factor. We werken met het beste materiaal en vakmensen. Controleren al ons werk zorgvuldig, omdat we eer stellen in ons werk, maar vooral omdat wij beseffen dat niets zo belangrijk is als een veilige werk- en woonomgeving.

Controleren en certificeren

Meten is weten. Tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden voeren wij standaard nauwgezette controlemetingen uit. We leveren hier een volledige rapportage van en verstrekken een certificaat op basis van de EN normen. Na oplevering is het mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten. Op die manier zorgen we voor een blijvende veilige omgeving.

Producten

Wij werken met de best geteste producten die aansluiten bij de hoge eisen die wij aan ons werk stellen. Werken o.a. met brandwerend materiaal van Promat, Gyproc, Firetex, Siniat, Hempel, Monokote en Mandolite. Met een brandwerendheid variërend van 30, 60, 90 en 120 minuten. Door ons extensieve netwerk kunnen wij altijd aan alle wensen en eisen voldoen.