Heat Barrier

Voor robuuste brandwerende constructies die een maximale bescherming bieden aan de mens en schade aan (belendende) panden tot een minimum beperken. Dat is gegarandeerd.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Specialist in brandwerend afdichten van een breed scala aan doorvoeringen in wanden en vloeren.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij werken trefzeker. Gaan goed voorbereid te werk, anticiperen op de bestaande situatie en komen met heldere, werkbare oplossingen. Zo laten we ons zien door te doen.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij doen geen enkele concessie aan de brandveiligheid van gebouwen. Nemen met minder geen genoegen. Werken door tot de optimale veiligheid gegarandeerd is.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Werkt al jaren aan de beste brandveiligheidsmaatregelen in de bouw. Vele mooie opdrachten hebben we al mogen vervullen.

Ultimate fire protection

Brandpreventie bouwbesluit

In Nederland worden aan alle gebouwen eisen gesteld over energiezuinigheid en milieubelasting, bruikbaarheid, gezondheid en veiligheid. Alle regels hieromtrent zijn vastgelegd in Het Bouwbesluit. Brandpreventie vormt hier een integraal onderdeel in.

Bouwbesluit Brandpreventie

Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften is tweeledig: het voorkomen van slachtoffers en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar belendende percelen. Het voorkomen van schade aan het milieu of het behoud van het gebouw zijn geen doelstellingen die in het Bouwbesluit Brandpreventie een rol spelen. Echter, onze werkzaamheden zijn er wel op gericht om ook met deze laatste, minder prominente doelstellingen, rekening te houden. Wij zetten in op een veilige woon-, werk- en zorgomgeving waarin mens en milieu in bescherming worden genomen en waarbij eventuele schade tot een minimum beperkt blijft. Schade aan het gebouw van onze opdrachtgever én voor de aangrenzende gebouwen. Op die manier kunnen ook verzekeringspremies gunstiger uitvallen. Het is een van de vele doelstellingen waarnaar wij werken.

Brandpreventie bouwbesluit onder de aandacht

De algemene uitgangspunten van het brandpreventie bouwbesluit zijn eenduidig:
Binnen 15 minuten na het ontstaan van de brand moet deze niet alleen ontdekt zijn, maar moeten in het gebouw aanwezige personen ook zonder hulp van buitenaf het pand hebben kunnen verlaten. De brandweer is binnen 15 minuten aanwezig en operationeel. Binnen 60 minuten moet de brand onder controle zijn.
Om dit te kunnen bereiken moeten er vluchtroutes zijn die voor brand beveiligd zijn, zodat alle aanwezigen in het pand naar een veilige plaats kunnen vluchten. De vluchtroute moet bescherming bieden voor ten minste 20 tot 30 minuten. Compartimenten bieden door het gebruik van brandwerende scheidingswanden, plafonds en vloeren deze benodigde bescherming.

Brandpreventie, bouwbesluit en opvolging

Heat Barrier heeft uiteindelijk maar één doel voor ogen: een optimale brandveiligheid bewerkstelligen. Daarvoor is kennis van het juiste materiaal nodig, maar ook kennis van bouwconstructies. Heat Barrier denkt vanaf de ontwerpfase mee, adviseert én werkt uit. En doet dat al vele jaren voor heel veel opdrachtgevers. Met oprechte aandacht, omdat we begrijpen dat een goede brandveiligheid mensenlevens kan redden en schade kan voorkomen.

PROJECTEN

Brandwerende bekleding

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, vul dan het formulier in.