Heat Barrier

Voor robuuste brandwerende constructies die een maximale bescherming bieden aan de mens en schade aan (belendende) panden tot een minimum beperken. Dat is gegarandeerd.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Specialist in brandwerend afdichten van een breed scala aan doorvoeringen in wanden en vloeren.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij werken trefzeker. Gaan goed voorbereid te werk, anticiperen op de bestaande situatie en komen met heldere, werkbare oplossingen. Zo laten we ons zien door te doen.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij doen geen enkele concessie aan de brandveiligheid van gebouwen. Nemen met minder geen genoegen. Werken door tot de optimale veiligheid gegarandeerd is.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Werkt al jaren aan de beste brandveiligheidsmaatregelen in de bouw. Vele mooie opdrachten hebben we al mogen vervullen.

Ultimate fire protection

Brandpreventie maatregelen

Een brandveilig gebouw. Het is voor ons van Heat Barrier verreweg het allerbelangrijkste dat er is. We zijn er elke dag mee bezig. Zorgen voor staalconstructies die het lang uithouden in geval van brand zodat alle aanwezigen in het pand zich op tijd in veiligheid kunnen brengen. Zorgen voor advies over de best mogelijke brandpreventieve maatregelen en zorgen dat het uitgebrachte advies door onze vakspecialisten met aandacht wordt uitgevoerd. Voorkomen is echter altijd beter dan genezen. We vinden het dan ook belangrijk dat maatregelen om brand tegen te gaan op ieders radar staan. Ook dit nemen we mee in onze adviezen.

Brandpreventie maatregelen

Veel maatregelen die getroffen worden om brand te voorkomen worden vaak als overdreven beschouwd.
Niemand staat graag stil bij wat er zou kunnen gebeuren. Toch is het van levensbelang om maatregelen op het gebied van brandpreventie wel zeker serieus te nemen.
Er zijn verschillende zaken die je aan kunt pakken als je nadenkt over brandpreventie maatregelen:

● Informatie is de sleutel
Laat mensen weten wat zij kunnen doen voor als er een brand uitbreekt, denk daarbij aan het opstellen en verspreiden van informatie foldertjes en het duidelijk in het zicht hangen van de aangewezen vluchtroutes.
● Informeer mensen over het gevaar van brand, film is hierin een zeer doeltreffend middel. Het laat mensen zien hoe snel vuur zich kan verspreiden en wat het aan kan richten.
● Schenk bij bestaande procedures ook aandacht aan brand. Informeer en breng het bestaande beleid “wat te doen bij brand” onder de aandacht bij bestaande medewerkers en informeer nieuwe medewerkers actief.
● Neem bij het opstellen van huisregels ook brandonveilige situaties in ogenschouw en stel regels op om brand te voorkomen.

Maatregelen brandpreventie zijn van levensbelang

Informatie verstrekken is belangrijk, regels opstellen ook. Zorg er echter voor dat de opgestelde regels en aandachtspunten ten aanzien van brandpreventie geen papieren tijger zijn. Laat zien wat er kan gebeuren d.m.v. film of door het doen van brandoefeningen. En zo zijn er meer maatregelen omtrent brandpreventie en wat-te-doen-bij-brand acties te ondernemen. We laten graag zien hoe in jouw organisatie het best aandacht kan worden besteed aan het voorkomen van brand.

PROJECTEN

Brandwerende bekleding

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, vul dan het formulier in.