Heat Barrier

Voor robuuste brandwerende constructies die een maximale bescherming bieden aan de mens en schade aan (belendende) panden tot een minimum beperken. Dat is gegarandeerd.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Specialist in brandwerend afdichten van een breed scala aan doorvoeringen in wanden en vloeren.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij werken trefzeker. Gaan goed voorbereid te werk, anticiperen op de bestaande situatie en komen met heldere, werkbare oplossingen. Zo laten we ons zien door te doen.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij doen geen enkele concessie aan de brandveiligheid van gebouwen. Nemen met minder geen genoegen. Werken door tot de optimale veiligheid gegarandeerd is.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Werkt al jaren aan de beste brandveiligheidsmaatregelen in de bouw. Vele mooie opdrachten hebben we al mogen vervullen.

Ultimate fire protection

Brandveiligheid bouwbesluit

Bouwbesluit Brandveiligheid

Bij elke bouw of verbouwing moet worden voldaan aan het Bouwbesluit. Brandveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. Elk bouwwerk moet altijd aan de voorschriften voldoen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. Met betrekking tot de brandveiligheid wil men zo voorkomen dat de kans op een brand tot een minimum wordt beperkt. Mocht er toch een brand uitbreken dan moet deze zoveel mogelijk tot het eigen terrein worden beperkt, moeten slachtoffers worden voorkomen en dienen mensen die zich in het brandende gebouw bevinden op tijd een veilige plek kunnen bereiken. Brandveiligheid bouwbesluit en de voorschriften die hieruit voortvloeien het zijn belangrijke zaken die te allen tijde kritisch moeten worden bekeken. Er zijn per slot van rekening levens mee gemoeid.

Beperkingen brandveiligheid bouwbesluit

Brandwerende scheidingen kunnen volgens de brandveiligheid bouwbesluit normeringen op papier volledig veilig lijken en dit in de praktijk toch niet zijn. Ook het Bouwbesluit Brandveiligheid is een papieren veiligheidsmaatregel uiteindelijk. Niet alle situaties kunnen hierin worden beschreven. In de praktijk kom je toch voor onvoorziene omstandigheden te staan. Neem bijvoorbeeld het feit dat in het Bouwbesluit Brandveiligheid geen rekening wordt gehouden met de inhoud van de compartimenten. Een compartiment kan aan alle eisen voldoen, maar als de inventaris uit zeer brandbaar materiaal bestaat dan heeft dat effect op de wbdbo. Ook daar moet rekening mee worden gehouden om een zekere brandveiligheid te kunnen garanderen.

Gezond verstand laten prevaleren boven bouwbesluit

Niet alle als brandwerend bestempelde materialen zijn daadwerkelijk brandwerend (denk aan de welhaast onmogelijkheid van brandwerende pur). Heat Barrier verzekert de brandveiligheid van de gebouwen waar zij aan werkt. Daar hoort bij dat wij voldoen aan alle opgestelde regelgeving en normeringen met oog op brandveiligheid. Het betekent ook dat wij altijd kritisch blijven kijken naar de praktische uitvoering van de regels. Voldoen aan de papieren normering is één. Er daadwerkelijk voor zorgen dat het gebouw brandveilig is… daar komt veel meer bij kijken.

Meer weten over onze brandveiligheid garantie? Bel met Heat Barrier.

PROJECTEN

Brandwerende bekleding

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, vul dan het formulier in.