Christus Koningkerk Heerlen

Naam project:  Christus Koningkerk (CKK)

Plaats:                   Heerlen

Gebouwtype:       Archiefbewaarplaats

Opdrachtgever:  Laudy Bouw

Onderdelen:

  • Brandwerende coating
  • Brandwerende beplating

Periode: 2021/2022

Heat Barrier gaat in opdracht van #LaudyBouw de brandwerende bescherming uitvoeren van de staalconstructie van de Christus Koningkerk (CKK) in Heerlen.
Gemeente Heerlen heeft plannen gemaakt om de leegstaande kerk te herbestemmen tot de archiefbewaarplaats van Historisch Centrum Limburg. Zo blijft een belangkijk gebouw van grote cultuurhistorische waarde bewaard. Enige tijd geleden is Laudy gestart met de restauratie en herbestemming van dit voormalig kerkgebouw. Het restaureren van een betonnen constructie is natuurlijk heel wat ander dan het restaureren van een mergelmuur, maar gelukkig hebben wij ook deze specialisten binnen ons uitvoeringsteam.

De CKK, sinds 2004 aan de eredienst onttrokken, staat midden in deze wijk. Het gebouw van architect J.J. Fanchamps is een opgetilde kubus van betonnen kolommen met daartussen glazen bouwstenen.

De CKK staat symbool voor de vooruitstrevende tijdgeest in Zuid-Limburg halverwege de jaren ‘60. Een gevolg van de economische bloei van de mijnindustrie. De Gemeente Heerlen heeft de kerk aangekocht om dit symbool te kunnen behouden en de wijk een nieuwe impuls te geven. Inmiddels heeft de CKK de status van Rijksmonument als zijnde “modern monument”.

In de kerk zal een archiefbewaarplaats van het HCL worden gehuisvest met een multifunctionele publieke ruimte die ook op buurtniveau dienst kan doen als ontmoetingsplek. Happel Cornelisse Verhoeven architecten uit Rotterdam heeft het winnende ontwerp gemaakt voor de archiefbewaarplaats. De plannen van Happel Cornelisse Verhoeven zijn te vinden op hun website.

In januari en februari 2021 is het gebouw gesaneerd van asbest. In maart 2021 is de aannemer gestart met de bouw. Oplevering is voorzien in juni 2022. #laudybouw #brandwerendecoating