Heat Barrier

Voor robuuste brandwerende constructies die een maximale bescherming bieden aan de mens en schade aan (belendende) panden tot een minimum beperken. Dat is gegarandeerd.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Specialist in brandwerend afdichten van een breed scala aan doorvoeringen in wanden en vloeren.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij werken trefzeker. Gaan goed voorbereid te werk, anticiperen op de bestaande situatie en komen met heldere, werkbare oplossingen. Zo laten we ons zien door te doen.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij doen geen enkele concessie aan de brandveiligheid van gebouwen. Nemen met minder geen genoegen. Werken door tot de optimale veiligheid gegarandeerd is.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Werkt al jaren aan de beste brandveiligheidsmaatregelen in de bouw. Vele mooie opdrachten hebben we al mogen vervullen.

Ultimate fire protection

Promatect platen

Promatect plaatmateriaal: onbrandbaar en waterdicht

Promatect platen worden uit een steenachtig materiaal samengesteld. De platen zijn onbrandbaar en waterdicht en daarmee zeer geschikt om staalconstructies brandwerend te bekleden. Doordat promatect platen waterdicht zijn is het materiaal perfect voor het gebruik voor de open bouw.

Brandveilig bouwen

Het bouwbesluit eist dat gebouwen in compartimenten moeten worden ingedeeld.Een compartiment is een ruimte waarin de brand als het ware “opgesloten” blijft. De tijd dat de brand niet uitslaat of doorslaat. Zo’n compartiment kan meerdere verdiepingen beslaan. Ze worden afgesloten door brandwerende wanden en brandwerende plafonds en vloeren. Het bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand tegen brand door- en overslag. De brandwerendheid van de wanden, plafonds en vloeren worden hierin in ogenschouw genomen. Maar ook moet worden bekeken welke weg de brand tussen twee compartimenten aflegt. Door gebruik te maken van de kwalitatief hoogste kwaliteit van promatect plaatmateriaal kunnen we wanden bouwen met een wbdbo van 60 tot 120 minuten. Daarnaast maken de promatect platen het mogelijk om enkellaags te bouwen, wat een flinke kostenbesparing met zich meebrengt doordat de tijd voor het monteren van de wand zo tot een minimum beperkt kan worden.

Ultimate fire protection

Promatect platen zijn brandwerende platen in geteste constructies en uitermate geschikt voor de utiliteitsbouw (ziekenhuizen en kantoren). Heat Barrier werkt alleen met de beste en meest veilige materialen. Promatect plaatmateriaal voldoet aan de strengste eisen en is voor ons dan ook de meest logische keuze. Maar goed plaatmateriaal is niet voldoende. Het gaat om de totaalbenadering: de beste producten plus een goede toepassing daarvan in een perfecte uitvoering. Alleen als we dat leveren kunnen wij blijven instaan voor de uiterste brandveiligheid die wij zonder uitzondering bieden.

Advies over het best te gebruiken materiaal en uitvoering? Neem contact met ons op voor de ultieme brandbeveiliging.

PROJECTEN

Brandwerende bekleding

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, vul dan het formulier in.