Heat Barrier

Voor robuuste brandwerende constructies die een maximale bescherming bieden aan de mens en schade aan (belendende) panden tot een minimum beperken. Dat is gegarandeerd.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Specialist in brandwerend afdichten van een breed scala aan doorvoeringen in wanden en vloeren.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij werken trefzeker. Gaan goed voorbereid te werk, anticiperen op de bestaande situatie en komen met heldere, werkbare oplossingen. Zo laten we ons zien door te doen.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Wij doen geen enkele concessie aan de brandveiligheid van gebouwen. Nemen met minder geen genoegen. Werken door tot de optimale veiligheid gegarandeerd is.

Ultimate fire protection

Heat Barrier

Werkt al jaren aan de beste brandveiligheidsmaatregelen in de bouw. Vele mooie opdrachten hebben we al mogen vervullen.

Ultimate fire protection

WBDBO

WBDBO: Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag

De WBDBO is onderdeel van het Bouwbesluit. In het wbdbo bouwbesluit draait alles om de brandveiligheid. De WBDBO is samengesteld uit drie deelaspecten:

1. Stabiliteit
Met name belangrijk voor dragende elementen:
De weerstand tegen branddoorslag en overslag (wbdbo) is de tijd waarin het betreffende element gedurende een brand alsnog zijn dragende functie houdt.
2. Thermische isolatie
De thermische isolatie zegt iets over de tijd waarin de kant die niet blootgesteld is aan het vuur niet boven een bepaalde thermische drempel komt.
3. Vlamdichtheid
De vlamdichtheid geldt specifiek voor scheidingselementen en omvat de tijd waarin de vlammen zich niet over de niet-blootgestelde kant van de wand verspreiden.

Brandwerendheid

Brandwerendheid en de brand componenten uit het wbdbo bouwbesluit zijn niet hetzelfde. Brandwerendheid gaat over bepaalde onderdelen en zegt iets over hoe lang het duurt voordat de brand doorslaat. Anders gezegd: hoe lang een bepaalde constructie bestand blijft tegen de brand. Wbdbo gaat over brandcompartimenten. De beoordeling hiervan is niet 1-2-3 te maken. Dit heeft mede te maken met het feit dat veel compartimenten niet altijd direct zichtbaar zijn. Daarbij komt dat, ondanks dat er verklaringen zijn afgegeven die stellen dat aan alle regels voldaan is, het voor kan komen dat de constructie niet op de juiste manier is geïnstalleerd. Het moge duidelijk zijn dat dit consequenties heeft voor de weerstand tegen de brand door- en overslag.

Heat barrier staat garant voor brandveiligheid

Heat Barrier heeft passende oplossingen voor elke constructiemethode. Geeft advies en werkt met 100% veilige brandwerende materialen. Tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden wordt alles nauwgezet doorgetest. De controlemetingen die worden uitgevoerd worden in een helder leesbaar rapport gezet. Daarnaast wordt een certificaat verstrekt op basis van alle EN normen. Zo voldoe je gegarandeerd aan alle eisen uit het (wbdbo) bouwbesluit.

PROJECTEN

Brandwerende bekleding

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, vul dan het formulier in.