OBC Elst

Naam project:    OBC Elst

Plaats:                  Elst

Gebouwtype:      Schoolgebouw

Opdrachtgever: Giesbers Ontwikkelen en Bouwen

Onderdelen:

Periode: 2021

OBC Elst

Duurzaamheid en functionaliteit zijn belangrijke aandachtspunten in het proces geweest. Daarbij is er ook opgelet dat het kleinschalige en persoonlijke karakter van de school behouden blijft. Het gebouw is voorzien van de laatste functionaliteiten en beschikt over mooie, transparante ruimtes.

We hopen dat de nieuwe school voor iedereen, van medewerkers tot leerlingen, van ouders tot omwonenden een inspirerende en eigentijdse plek zal worden om elkaar te ontmoeten.

Fitnesstoestellen

De school wordt gebouwd in een parkachtige omgeving met biodiversiteit; met picknickplaatsen, fitnesstoestellen, wandel- en struinpaden en een watergang om het schoolgebouw.

,,Omwonenden kunnen van dit natuurgebied gebruik maken’’, aldus Lohnstein. Zij zijn ook betrokken bij de inrichting van het terrein. Dat heeft er mede toe geleid dat er ondanks eerdere bezwaren geen bedenkingen zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning.

Ook de leerlingen hebben hun zegje mogen doen. Op hun verzoek krijgt de nieuwbouw een honk waar de leerlingen zich kunnen terugtrekken. Er komen banken te staan. Hier kunnen zij tijdens tussenuren of pauzes bijvoorbeeld computergames spelen.

Heat Barrier heeft ervoor mogen zorgen dat deze nieuwe school tevens een veilige plek mag worden.